Excursie in Delta Dunarii cu barca. Lacuri si canale din Delta Dunarii. Barci special construite pentru turismul din Delta Dunarii. Excursii în Delta Dunării

Politică de Confidențialitate

Pe această pagină regăsești detaliile referitoare la politica de confidențialitate și securitate a datelor cu caracter personal pe care o implementează SC DONAUPROMENADE SRL, societate românească cu sediul social în Județul Tulcea, Orașul Tulcea, Str. Plevnei 47, număr de telefon 0741.338.823, adresa de e-mail contact@excursiideltadunarii.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J36/530/2017, având cod unic de înregistrare 37923889, ce funcționează ca operator de agrement.

Politica de confidențialitate se aplică colectării, folosirii, dezvăluiri și protecției informațiilor personale pe care toți clienții noștri decid să ni le furnizeze, cu scopul de a beneficia de serviciile oferite de SC DONAUPROMENADE SRL.

Garantăm că ne angajăm să tratăm cu maximă atenție toate datele tale cu caracter personale. Pentru serviciile pe care le oferim solicităm sau ne sunt aduse în vedere date cu caracter personal precum:

 • Nume și prenume
 • Cod numeric personal
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Seria și numărul cărții de identitate

Orice persoană care dorește să beneficieze de serviciile oferite de noi și care în mod voluntar ne transmite date cu caracter personal, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru ca noi să utilizăm datele transmise în următoarele scopuri:

 • Administrarea website-ului și a afacerii noastre
 • Personalizarea website-ului nostru pentru a putea să îți oferim o experiență cât mai plăcută
 • Furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru
 • Trimiterea de rapoarte, facturi, notificări de plată și colectarea plăților
 • Trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării
 • Furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații)
 • Abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute referitoare la website-ul nostru
 • Păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor
 • Alte utilizări

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima ta interacțiune cu noi și nu vom dezvălui informațiile tale către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora.  Păstrăm confidențialitatea datelor personale, cu excepția:

 • Situațiilor în care ne sunt solicite aceste informații prin lege
 • Situațiilor care au legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs
 • Pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit)

Toți clienții noștri beneficiază de:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a depune o plângere în față unei autorități de supraveghere
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de acces
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor

Pentru a exercita aceste drepturi, ne poți adresa cu o cerere scrisă prin corespondență electronică la adresa de email: contact@excursiideltadunarii.ro

Aducem în vederea tuturor clienților noștri că, deși luăm toate măsurile necesare pentru a proteja informațiile personale aflate în custodia noastră și sub controlul nostru, societatea nu poate garanta că informațiile personale nu vor fi dezvăluite niciodată sau accesate într-un mod inadecvat.

În efortul de a menține confidențialitatea tuturor datelor personale aflate în custodia și sub controlul nostru, implementăm diverse măsuri, inclusiv prin acordarea accesului la aceste informații doar personalului și furnizorilor autorizați de servicii care au nevoie de aceste informații.

De asemenea, aducem la cunoștința clienților noștri faptul că, în efortul de a preveni accesul, utilizarea, modificarea sau dezvăluirea neautorizată a informațiilor personale aflate în custodia și sub controlul nostru, folosim măsuri de protecție administrativă, tehnică și fizică a datelor cu caracter personal colectate.